HarbaSense automatiserad hanteringslösning för båtplatserHarbaSense är en prisvärd, automatiserad hanteringslösning för båtplatser som ersätter marinors konventionella och ineffektiva röda/gröna tillgänglighetsskyltar för båtplatser

Hur fungerar den?


Först installerar vi våra HarbaSense-enheter på varje kajplats. Sedan känner integrerade ultraljudssensorer i kärnan i HarbaSense-systemet av om en viss kajplats är upptagen eller inte.

Beroende på kajplatsens tillgänglighet, baserat på rapporterade bokningar och resor, visar en LED-display antingen ett rött eller grönt ljus. Detta hjälper till att leda båtfararen till platsen som faktiskt är tom.

HarbaSense-automatiserad-hanteringslösning-för-båtplatser

All HarbaSense-data är omedelbart tillgängliga online.

För att få tillgång till datan kan du använda vår HarbaMaster programvara för marinahantering. Här kan din marinas personal se en karta på skärmen som visar realtidsdata gällande närvaron för varje kajplats i marinan. Annan information relaterad till kajhantering är också tillgänglig.

HarbaSense-tillgänglighet-av-kajplatser-karta-på-HarbaMaster-instrumentpanel

All HarbaSense-data är omedelbart tillgängliga online.

För att få tillgång till datan kan du använda vår HarbaMaster programvara för marinahantering. Här kan din marinas personal se en karta på skärmen som visar realtidsdata gällande närvaron för varje kajplats i marinan. Annan information relaterad till kajhantering är också tillgänglig.

Systemen HarbaSense och HarbaMaster är båda kopplade till vår HarbaApp. Det är en gratis mobilapp för båtfarare som låter dem se tillgängligheten av kajplatser samt betala för dem. Dessutom kan båtfarare utan smartphone betjäna sig själva på en HarbaKiosk i din marina.

Du kan registrera alla betalningar och båtar i systemet så att marinans personal vet exakt vem som har betalat och vem som inte har gjort det, samt var alla ligger i marinan.

HarbaApp-mobile-app-for-båtfolk-och-marinor

Kontakta oss direkt för prisinformation eftersom det beror på din marinas behov.