Anmodning om plads

Reservation og betaling sker med tre simple trin: 1) Sejlere sender en anmodning. 2) Havnefoged accepterer eller afviser. 3) Pengene bliver overført - og sejleren ved, at der er en plads klar ved ankomst.

Betaling efter ankomst

Harba gør det muligt for sejleren at betale havnepenge via telefonen. Havnefogeden får email/sms om betalingen, info om båd, hvor lang tid sejleren bliver, og hvor båden ligger.

Melding om tursejlads

Gør det nemt for sejleren at informere havnepersonalet i hjemhavnen, når han tager på tur. Havnefogeden kan desuden oprette autosvar med påmindelse, f.eks. "Husk at vende skiltet til grøn".

Fuldstændig gratis for havne

Kræver kun at havnen kan modtage emails og at I har en bankkonto.

Nemme reservationer: Intet behov for ekstra runder eller at rykke både rundt. Havnefogeden kan i ro og mag sende gæster derhen hvor han vil have dem i havnen, før de overhovedet er ankommet.

Nem at bruge for både sejlere og havnepersonale

Nem betaling: Harba regner automatisk havne penge ud via bådens størrelse, perioden, tilvalg af faciliteter og havnens prisliste.

Gratis marketing og PR. Havnen får eksponering ud i flere lande omkring de danske farvande.