Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser, som fra tid til anden kan blive ændret, gælder for alle de tjenester, vi yder, enten direkte eller indirekte gennem distributører, på internettet, på mobilt udstyr, per e-mail eller per telefon. Når du går ind på, klikker rundt på og benytter vores hjemmeside eller nogle af vores applikationer, uanset hvilken platform eller kanal (herefter omtalt som ”appen” eller ”hjemmesiden”), og/eller når du gennemfører en reservation, så anerkender og vedkender du at have læst, forstået og godkendt de vilkår og regler, der står beskrevet nedenfor (herunder også erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger). Disse sider og deres indhold og infrastruktur samt muligheden for at reservere bådepladser online, som tilbydes gennem Harba’s App til Android og iOs og gennem hjemmesiden (“tjenesten”) ejes, drives og udbydes af Harba Systems ApS (“Harba.co”, “os”, “vi” eller “vores”) og stilles udelukkende til rådighed for personlig, ikke-kommerciel brug, og de er underlagt nedenstående vilkår og betingelser.

1. Omfanget af vores tjenester

Gennem denne hjemmeside stiller vi (Harba Systems ApS og dets (distributions)samarbejdspartnere) en online platform til rådighed, hvor frie havnepladser kan udbydes til reservation, og hvor hjemmesidens eller appens besøgende kan foretage sådanne reservationer. Ved at foretage en reservation gennem Harba App til iOs og Android indgår du et direkte (juridisk bindende) kontraktmæssigt forhold med det overnatningssted, du reserverer hos. Fra det øjeblik, du har foretaget din reservation, optræder vi udelukkende som et mellemled mellem dig og overnatningsstedet og videregiver oplysninger om din reservation til det pågældende overnatningssted og sender dig desuden en e-mailbekræftelse på overnatningsstedets vegne.
Når vi tilbyder vores tjeneste, er de oplysninger, vi formidler, baseret på de oplysninger, havnene giver os. Derfor har havnene fået adgang til et ekstranet gennem hvilket, de er fuldt ud ansvarlige for at opdatere alle deres priser samt øvrig information, som findes på vores hjemmeside. Selvom vi anvender fornuft og omtanke, når vi udfører vores tjeneste, kan vi ikke kontrollere om og garantere, at samtlige oplysninger er nøjagtige, fyldestgørende eller korrekte. Vi kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl (herunder helt åbenbare fejl og trykfejl), afbrydelser (hvad enten disse skyldes midlertidige og/eller delvise tekniske sammenbrud), reparation, opdatering eller vedligeholdelse af vores hjemmeside eller andet samt unøjagtig, misvisende eller forkert information eller tilbageholdelse af information. Alle havnene holdes til enhver tid ansvarlige for at den (beskrivende) information, der findes angivet på vores hjemmeside eller app er nøjagtig, fyldestgørende og korrekt. Vores app udgør ikke og bør ikke anses som en anbefaling eller bekræftelse af kvaliteten, serviceniveauet eller rangeringen af et givent havnemiljø.
Vores tjeneste er udelukkende til privat, ikke-kommerciel brug. Det er derfor ikke tilladt at videresælge, oprette links til, anvende, kopiere, overvåge (f.eks. via spider, scrape), fremvise, downloade eller reproducere indhold eller oplysninger, software, produkter eller tjenester, som findes tilgængelige på vores hjemmeside i forbindelse med nogen som helst form for kommercielle eller konkurrencemæssige aktiviteter eller formål.

2. Priser

Priserne i vores app er yderst konkurrencedygtige. Alle priser i Harbas app til iOs og Android angives per havneplads for hele opholdet og er inklusive moms og andre skatter (dog omfattet af eventuelle ændringer i sådanne skatter), medmindre andet angives på hjemmesiden eller i e-mailbekræftelsen. Overnatningstedet kan opkræve gældende skatter i tilfælde af udeblivelses- eller afbestillingsgebyr. Tjek derfor venligst havneoplysningerne grundigt for eventuelle vilkår, inden du foretager din reservation. Valutaomregneren skal kun ses som vejledende og er ikke at betragte som en pålidelig, præcis og opdateret kilde. De faktiske kurser kan variere. Åbenlyse fejl (herunder trykfejl) er ikke bindende. Alle former for særtilbud er markeret som sådanne.

3. Beskyttelse af personlige oplysninger

Harba Systems ApS respekterer dit privatliv. Se venligst vores privatlivspolitik ( https://harba.co/da/privacy-policy/ ) for at få yderligere information herom.

4. Kuponkoder

Harba Systems ApS kan efter Harba Systems ApS eget valg danne kuponkoder, som kan indløses for kredit på kontoen, eller andre funktioner eller fordele relateret til tjenesterne og/eller en tredjepartsudbyders tjenester, underlagt eventuelle yderligere vilkår, som Harba Systems ApS etablerer på basis af hver enkelt kuponkode (“Kuponkoder”). Du indvilliger i at kuponkoder: (i) skal anvendes til det tilsigtede formål af det tilsigtede publikum på lovlig vis; (ii) ikke må duplikeres, sælges eller overføres på nogen måde eller stilles til rådighed for offentligheden (hvad enten de er opslået i et offentligt forum eller på anden vis), medmindre det er udtrykkeligt tilladt af Harba Systems ApS; (iii) kan deaktiveres af Harba Systens ApS til enhver tid af en hvilken som helst grund, uden at Harba Systems ApS hæfter; (iv) kun må anvendes i overensstemmelse med de specifikke vilkår, som Harba Systens ApS etablerer for denne kuponkode; (v) ikke er gyldige til at få kontanter; og (vi) kan udløbe inden du bruger dem. Harba Systens ApS forbeholder sig retten til at tilbageholde eller fratrække kredit eller andre funktioner eller fordele opnået gennem brugen af kuponkoder af dig eller nogen anden bruger i tilfælde af, at Harba Systems ApS konstaterer eller mener, at brugen eller indløsningen af kuponkoden var en fejl, eller var svigagtig, ulovlig eller en krænkelse af de gældende vilkår for kuponkoden eller af disse vilkår.

5. Betaling

Du kan benytte Dankort, Visa, Mastercard og Maestro i vores app og på vores hjemmeside. Betalingen fra dit kort bliver, i tilfælde af du booker, trukket når havnen har bekræftet din booking. I tilfælde af at du blot betaler efter, at du er gået i gang med at benytte havnens service, trækkes beløbet med det samme. Efter du har modtaget tjenester eller produkter erhvervet gennem brug af tjenesten, vil Harba Systems ApS håndtere betaling for dig af de relevante gebyrer på vegne af tredjepartsudbydere som disse tredjepartsudbyderes betalingsagent med begrænset formål. Gebyrer, som betales af dig, er endelige og vil ikke kunne refunderes, medmindre noget andet besluttes af Harba Systems ApS.
Alle gebyrer forfalder omgående, og betaling varetages af Harba Systems ApS ved brug af den foretrukne betalingsmetode angivet for din Brugerkonto/Profil, hvorefter Harba Systems ApS vil sende dig en kvittering via e-mail. Hvis den primære betalingsmetode for din konto konstateres at være udløbet, ugyldig eller på anden vis ikke kan anvendes, indvilliger du i, at Harba Systems ApS som tredjepartsudbyderens betalingsagent med begrænset formål kan anvende en sekundær betalingsmetode for din konto, hvis en sådan forefindes.
Med hensyn til forholdet mellem dig og Harba Systems ApS, forbeholder Harba Systems ApS sig retten til at etablere, fjerne og/eller ændre gebyrer for enhver eller alle tjenester eller produkter erhvervet gennem brugen af tjenesten efter Harba Systems ApS eget valg på ethvert tidspunkt. Endvidere erkender og accepterer du, at gebyrer, som gælder i visse geografiske områder, kan stige betydeligt i perioder med stor efterspørgsel.
Harba Systems ApS vil i rimelig grad bestræbe sig på at informere dig om gebyrer, som måtte gælde, forudsat at du vil være ansvarlig for de påløbne gebyrer på din konto, uanset om du er bevidst om sådanne gebyrer eller beløbene deraf. Harba Systems ApS kan fra tid til anden sende visse brugere kampagnetilbud og rabatter, som kan betyde, at der opkræves forskellige gebyrer for de samme eller lignende tjenester eller produkter erhvervet gennem brug af tjenesterne, og du indvilliger i, at sådanne reklametilbud og rabatter, medmindre de også tilbydes til dig, ikke har nogen relevans for din brug af tjenesterne eller de gebyrer, som du vil betale. Du kan vælge at afbestille din anmodning om tjenester eller produkter fra en tredjepartsudbyder på et hvilket som helst tidspunkt inden ankomsten af tredjepartsudbyderen, hvorefter du muligvis skal betale et afbestillingsgebyr.
Denne betalingsstruktur har til hensigt at kompensere tredjepartsudbyderen fuldt for de leverede tjenester eller produkter. Med undtagelse af betaling af havnebookinger og betaling af havnepenge, som der anmodes om gennem applikationen, tildeler Harba Systems ApS ikke nogen del af din betaling som drikkepenge til tredjepartsudbyderen. Enhver repræsentation fra Harba Systems ApS (på Harba Systems ApS websted, i applikationen eller i Harba Systems ApS markedsføringsmateriale) om, at drikkepenge er “frivillige”, “ikke påkrævet”, og/eller er “inkluderet” i betalinger fra dig for de leverede tjenester eller produkter har ikke til hensigt at antyde, at Harba Systems ApS sender noget yderligere beløb til tredjepartsudbyderen, udover de beløb som er beskrevet ovenfor. Du forstår og indvilliger i, at selvom du er frit stillet til at betale yderligere beløb som drikkepenge til enhver tredjepartsudbyder, som leverer tjenester eller produkter til dig gennem tjenesten, er du ikke forpligtet dertil. Drikkepenge er frivillige. Efter du har modtaget tjenester eller produkter leveret gennem tjenesten, vil du have mulighed for at bedømme din oplevelse og give yderligere feedback om din tredjepartsudbyder. I tilfælde af kortbedrageri eller en tredje parts uautoriserede brug af dit kreditkort bærer de fleste banker og kreditkortselskaber risikoen og dækker alle udgifter, der måtte fremkomme af et sådant bedrageri eller misbrug. I nogle tilfælde kan der være en selvrisiko, oftest på EUR 50 eller modsvarende i din lokale valuta. Skulle din bank eller dit kreditkortselskab fratrække denne selvrisiko på grund af uautoriserede transaktioner som et resultat af din reservation på vores hjemmeside, betaler vi selvrisikoen op til en samlet sum på EUR 50, eller modsvarende i lokal valuta. For at få denne godtgørelse bedes du anmelde bedrageriet til kreditkortudstederen (i henhold til udstederens regler og procedurer for anmeldelse) og omgående kontakte os per e-mail. (info@harba.co). Skriv venligst “credit card fraud” i emnefeltet på din e-mail og fremsend bevis for at selvrisikoen debiteres din konto (f.eks. en henvisning til din kreditkortudsteders regler og vilkår).
Denne erstatning gælder kun kreditkortreservationer der er foretaget på Harba Systems ApS’ sikre server, og kun hvis den uautoriserede brug af dit kreditkort skyldes vores forsømmelse eller uagtsomhed og ikke som følge af din egen fejl i forbindelse med brugen af den sikre server.

6. Afbestilling

Når du foretager en reservation på et overnatningssted, accepterer og godkender du de gældende afbestillings- og udeblivelsesregler for det gældende overnatningssted og desuden også til overnatningsstedets øvrige vilkår, inklusive tjenester og/eller produkter, der modtages fra overnatningsstedet (information om vilkår og betingelser for overnatningsstedet får du ved at tage kontakt direkte til overnatningsstedet). De generelle afbestillings- og udeblivelsesregler for hvert overnatningssted kan findes på vores hjemmeside på overnatningsstedets side under reservationsproceduren samt i e-mail- bekræftelsen. Bemærk venligst at visse priser og tilbud ikke er indbefattet af afbestilling eller ændringer. Tjek venligst havneoplysningerne grundigt for alle vilkår før gennemførelse af en reservation.
Hvis du ønsker at genlæse, justere eller afbestille din reservation, så henviser vi til din e-mailbekræftelse og beder dig følge instruktionerne i den. Bemærk venligst at du kan blive afkrævet et gebyr for din afbestilling i henhold til overnatningsstedets regler for (forud-)betaling, afbestilling og udeblivelse, eller ikke være berettiget til en refusion af (forud-)betalte beløb. Vi anbefaler at du gennemlæser overnatningsstedets regler for (forud-)betaling, afbestilling og udeblivelse grundigt, inden du foretager din reservation.

7. Fjernelse fra vores system

Hvis du vil have slettet din profil og kortoplysninger fra vores database, skal du sende en e-mail til info@harba.co indeholdende dit HarbaID, brugernavn (e-mail du er tilmeldt med) og fulde navn. Titlen på mailen skal være ”SLET BRUGER”.

8. Yderligere korrespondance

Ved at foretage en reservation, godkender du følgende: (i) at vi sender dig muligvis en e-mail inden din ankomstdato indeholdende information og tilbud, som kan være relevant for dit rejsemål (dette inkluderer tilbud fra tredjepart i den udstrækning, du selv aktivt har valgt), og (ii) at vi såfremt vi udvælger dig til at være case for produktoptimering ved at lave stikprøver, sender dig en e-mail akkurat efter dit ophold, hvor vi inviterer dig til at udfylde en gæsteanmeldelse. Se venligst vores databeskyttelse og cookies-regelsæt for mere information om hvordan vi muligvis kontakter dig.

9. Ansvarsfraskrivelse

Som følge af begrænsninger i disse vilkår og betingelser og i den udstrækning som loven tillader, kan vi kun holdes ansvarlige for direkte skader, der er indtruffet, betalt af eller pådraget dig som følge af vores forsømmelse af de forpligtelser, der indgår i vores service op til en samlet sum af de samlede udgifter for din reservation, sådan som det fremgår af e-mailbekræftelsen, uanset om det drejer sig om én hændelse eller en række af indbyrdes forbundne hændelser.
I den udstrækning som loven tillader, kan dog hverken vi, eller nogen af vores funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter, underleverandører, søsterselskaber, distributører, (distributørs)samarbejdspartnere, licenshavere, handelsagenter eller andre, der måtte være involverede i at oprette, sponsorere, markedsføre eller på anden måde promovere eller foranstalte hjemmesiden og dens indhold, holdes ansvarlige for (i) eventuelle skadeserstatninger, særlige, indirekte eller betingede tab eller skader, tab af produktion, tab af profit, tab af indtægter, tab af kontrakt, tab af eller skader på kundekreds og rygte, tab af fordring, (ii) ukorrekte oplysninger i forhold til den (beskrivende) information om overnatningsstedet (herunder priser, ledige bådpladser og rangering), der findes tilgængelig på vores hjemmeside, (iii) den ydede service eller overnatningsstedets eller andre partneres udbudte produkter, (iv) nogen (direkte, indirekte, betingede eller strafferetslige) skader, tab eller omkostninger, der påføres eller afregnes af dig i overensstemmelse eller forbindelse med brugen af, manglende adgang til eller forsinkelse på hjemmesiden, eller (v) (person)skade, dødsfald, ejendomsbeskadigelse eller andre (direkte, indirekte, betingede eller strafferetslige) skader, tab eller omkostninger, der påføres eller afregnes af dig, uanset om det skyldes (lovlige) handlinger, fejl, brud, (grov) uagtsomhed, bevidste forsømmelser, udeladelse, manglende opfyldelse af forpligtigelser, urigtig fremstilling, retsbrud eller ansvar (helt eller delvist), som kan tilskrives overnatningsstedet eller anden samarbejdspartner (dets ansatte, direktører, embedsmænd, salgsagenter, repræsentanter eller søsterselskaber), herunder også (delvise) annulleringer, overbooking, strejke, force majeure eller nogen anden hændelse der ligger uden for vores kontrol.
Ved at lægge fotos/billeder op i vores system (f.eks. i forbindelse med en anmeldelse) bekræfter, garanterer og accepterer du, at du har copyright over disse fotos/billeder, og du accepterer, at Harba Systems ApS må bruge disse uploadede fotos/billeder på både (mobil-)website og app samt i (online/offline) markedsføringsøjemed og udgivelser, som Harba Systems ApS finder det brugbart. Du giver Harba Systems ApS en ikke-eksklusiv, global, uigenkaldelig, ubetinget, permanent rettighed og tilladelse til at bruge, gengive, vise, have genbrugt, fordele, give sublicens til, kommunikere og stille disse fotos/billeder til rådighed, som Harba Systems ApS finder det brugbart. Ved at uploade disse fotos/billeder, accepterer den person, der har uploadet disse fotos/billeder, det juridiske og moralske ansvar ved enhver tvist, der opstår i forbindelse med tredjepart (inklusiv, men ikke begrænset til ejere af overnatningssteder) i forbindelse med at Harba Systems ApS har brugt disse fotos/billeder.
Harba Systems ApS hverken ejer eller giver sin tilslutning til de fotos/billeder, der uploades. Ægtheden, validiteten og retten til at bruge alle fotos/billeder skal personen, der uploader fotos/billeder selv stå for, og det er ikke Harba Systems ApS’ ansvar. Harba Systems ApS fralægger sig ethvert ansvar og erstatningsansvar, der måtte opstå for alle fotos/billeder. Personen, der uploader disse fotos/billeder garanterer, at disse fotos/billeder ikke indeholder virus, trojanske heste eller beskadigede filer, og at de ikke har pornografisk, ulovligt, frastødende, krænkende, forkasteligt eller upassende indhold og ikke modstrider nogle tredjepart (ophavsret, copyright eller privatlivets) rettigheder. Ethvert foto/billede, der ikke lever op til disse kriterier, vil ikke blive lagt op og/eller kan fjernes/slettes af Harba Systems ApS på ethvert tidspunkt uden besked på forhånd.

10. Klager

Klager angående den service, havnene leverer, herunder booking af plads, levering af services, der er tilkøbt såsom wifi, bad, el og lignende skal henvendes direkte til repræsentanter for havnen via de kontaktoplysninger, der kan findes på bookingbekræftelsen eller havnens hjemmeside.
Klager angående de services, der leveres i appen eller på hjemmesiden, kan sendes til complaints@harba.co.

11. Immateriel ret

Medmindre andet angives, ejes alt software, der er nødvendigt for at benytte vores tjenester eller som stilles til rådighed gennem vores hjemmeside samt de intellektuelle ophavsrettigheder (herunder copyright) til indholdet, informationen og materialet på vores hjemmeside af Harba Systems ApS eller af vores leverandører ellerudbydere.
Harba Systems ApS alene besidder ejerskab over alle rettigheder, titler og interesser i og over (al immaterial ret til) (udseende og fremtoning (inklusive infrastruktur) på) hjemmesiden, hvor tjenesterne er tilgængelige (inklusiv gæsteanmeldelser og oversat indhold), og du har ikke ret til at kopiere, scrape, (hyper-/deep- )linke til, publicere, promovere, markedsføre, integrere, benytte, kombinere eller på anden måde bruge indholdet (inklusiv oversættelser heraf samt gæsteanmeldelser) eller vores brand, uden vores skriftlige tilladelse. I det tilfælde, at du (delvist eller i sin helhed) bruger eller kombinerer vores (oversatte) indhold (inklusiv gæsteanmeldelser) eller på anden måde har ejerskab i immaterial ret på hjemmesiden eller i (oversat) indhold eller gæsteanmeldelser, overdrager og overfører du alle immaterialle rettigheder til Harba Systems ApS. Ulovlig brug eller brud på noget af ovenstående vil blive betragtet som overtrædelse af vores immaterialle rettigheder (inklusiv copyright og fatabase rettigheder).

12. Diverse

I den udstrækning det er tilladt af lovgivningen, bliver disse vilkår og betingelser samt leveringen af vores services forvaltet under dansk lov og enhver uenighed, der måtte opstå på baggrund af disse generelle vilkår og betingelser samt vores services skal udelukkende forelægges de kompetente domstole i København, Danmark.
Skulle nogen bestemmelse blandt disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldige, umulige at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver du bundet af alle de øvrige bestemmelser. I et sådant tilfælde skal sådanne ugyldige bestemmelser dog alligevel håndhæves i så vid udstrækning, som loven tillader det, og du skal som et minimum være villig til at godtage en bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse, eller en bestemmelse, der ikke (længere) kan håndhæves, alt afhængigt af disse vilkår og betingelsers indhold og formål.

13. Om Harba Systems ApS og dets støttevirksomheder

Harba Systems ApS yder alle online tjenester til reservation af overnatning. Det er et anpartsselskab efter dansk lov, og har hovedsæde på Guldborgvej 25, 2000 Frederiksberg, Danmark og er registreret i det danske CVR-register med CVR: 43881523. Vores moms-registreringsnummer (CVR-/SE- nr) er DK 43881523.
Harba Systems ApS har hovedsæde i København, Danmark og er støttet af en række søsterselskaber/gruppevirksomheder verden over. Støttevirksomhedernes rolle er af intern karakter og til Harba Systems ApS’ fordel. Visse, benævnte støttevirksomheder yder begrænset kundeservice-støtte (kun per telefon). Støttevirksomhederne har ikke nogen hjemmeside (og hverken leder, administerer, styrer, vedligeholder eller fungerer som vært for siden). Støttevirksomhederne har ikke ret eller autoritet til at yde tjenester, repræsentere Harba Systems ApS eller til at tage kontakte på vores vegne. Du har ikke noget (juridisk eller kontraktmæssigt) forhold til støttevirksomhederne. Støttevirksomhederne opererer ikke og har ikke autoritet til at agere som tjenesteagent for Harba Systems ApS.