Spækhugger / Orca credit: Spækhuggerklubben

Udvikling af en ungdomskultur i lystbådehavnen

Hvordan kan man bringe unge tilbage til tursejlads? Under Nieuwpoort International Boat Show 2017 samledes et internationalt panel for at diskutere netop det.

Af: Maarten Desloovre, Niewupoort Marina, artiklen er tidligere trykt i For&Aft magazine.
Foto: Spækhuggerklubben

Det sidste årti har afsløret et stort demografisk skift i bådejere og en væsentlig omvæltning i den traditionelle brug af fritid, hvor folk sandsynligvis ikke ønsker at afsætte den tid og de ressourcer som kravene til bådejerskab stiller. Dertil kommer, at lokale sejlklubber finder det vanskeligt at opretholde medlemstal, og det er derfor et vigtigt emne for diskussion; hvad der tiltrækker yngre generationer til sejlads?

Paneldeltagerne var den ”transeuropæiske havneformand” Jean-Michel Gaigné, Oscar Siches og Steven Desloovere fra CMM (Certified Marina Managers) sammen med lokale og nationale (Nederlandende, red.) ungdomsarrangører.

Håndværk og sejlsport

Maarten Desloovere, der arbejde på VY Nieuwpoort marina, driver et projekt, hvor gamle ubrugte både bringes ud af dvale og overtages af grupper af unge til ombygning og eventuel brug på vandet.

“Et af de første problemer, der var tydeligt, var at vi skulle involvere unge og få deres feedback for at finde løsninger. Fra starten betyder det at kommunikere langs de samme kanaler ved hjælp af sociale medier og apps, der kan sende beskeder”, siger han.

hjemmelavet piratskib

Hjemmelavet piratskib.

Marinaer, viser det sig, er blevet steder, der kan fastholde mindre og mindre interesse fra yngre mennesker. Ungdommen er vigtige år, hvor de sandsynligvis ikke har de økonomiske midler til at have en båd, og hvis sejlsport så ikke er en familieinteresse ( eller de har venner med både, eller har udviklet færdigheder for sejlads som børn), er det usandsynligt, at de vil gøre brug af marinaer.

Gider ikke besværet

En undersøgelse fra Ecory i 2015 kaldet “Undersøgelse af konkurrencedygtigheden for fritidsbådsektoren“, fremlagt af European Boating Industry foreslår følgende:

Problemet for sektoren er, at hvis folk ikke starter som unge, viser erfaringerne, at de ikke begynder i en senere alder…

“Dagens bådbrugere synes at være mindre villige til at acceptere lang forberedelse af deres sejlture, konstant vedligeholdelse eller løbende problemløsning, hvilket fører til faldende tendenser til at eje en båd og en øget vækstefterspørgsel efter at chartre. De ønsker at ankomme til deres foretrukne destination, få en tilrigget båd, hvor alt fungerer, i hele deres ferie.”

Selv hvis yngre mennesker har haft mulighed for at deltage i en klub med en erfaren ledelse, der formår at sætte folk på denne vej, er det klart, at selv inden for en succesfuld sejlklubs dynamik, vil ikke alle unge blive foregangsfolk og derfor kræver det en blid progression gennem forskellige typer båd (jolle – kølbåd – turbåd). Denne progression kræver omhyggelig tilrettelæggelse.

Skal være sjovt

Finansielle og tidsmæssige begrænsninger efter at være vokset ud af klubjollen kan betyde, at det er lettere at give op, så det sjove element er afgørende – især når komplikationerne i ungdomsårene og det evindelige kald fra for eksempel online computerspil truer med at tippe balancen.

hygge i havnen m børn

Hygge i havnen m børn.

De af os som er inden for sektoren ved fra vores erfaring, at sejlsport kan skabe en dybtgående lidenskab og tjener til at imødegå mange værdifulde aspekter af vores liv, såsom store følelser af personlige og fælles præstationer, spændende eventyr, nødvendig fysisk aktivitet, sportskonkurrence og en gavnlig forbindelse med naturen.

Hvordan er det så, man formidler dette til yngre mennesker? Nogle af de forslag, der opstod under mødet, var som følger:

  • Opret et samarbejdsnetværk med skolerne i de omkringliggende byer.
  • Organiser sejladser for unge under 35 år
  • Lav en oplevelse. Ændr det billede, som unge mennesker har af marinaer.
  • Organiser en årlig sejlsportsdag med alle vandsportsklubber i nærheden
  • Giv både til folk, som de kan bruge eller leje til lave priser. Hvis dette er uden for rammerne af tilgængelige midler, kan man søge samarbejde fra klubmedlemmer, der måtte ønske at tage en uprøvet besætning med ud.
  • Henvend dig til ejere af forladte både, hvis de er villige til at give deres båd til unge med det nødvendige engagement til at restaurere dem.

For at tiltrække yngre mennesker til sektoren ser det ud til, at der skal tages en fuldstændig og mangesidig tilgang. Vi skal samarbejde med ungdommen for at opbygge en lokal kultur baseret på en række sjove vandsportsaktiviteter og arrangementer – sammen med mange interessenter, der engagerer unge på forskellige niveauer og udvikler væsentlige vedligeholdelsesfærdigheder til fremtidig brug.

For mere information kontakt, på engelsk: maarten@vynieuwpoort.be

***

Vi er Harba – en innovationsdrevet dansk virksomhed som digitaliserer og forbinder verdens lystbådehavne og sejlere. For at gøre lystsejlads til en endnu større fornøjelse har vi lavet HarbaApp, en prisvindende app til sejlere, samt HarbaMaster – et effektivt og intuitivt administrationssystem til lystbådehavne.
Feel free to comment below.