El-refusion til lystbådehavne article cover

Penge at hente på el-refusion

Rigtig mange havne får store summer refunderet for den strøm de sælger til sejlerne (og evt. campister) i deres havne, som en del af de pakkeløsninger de tilbyder. Hos Harba har vi dog erfaret at en del havne ikke er bekendte med refusionsreglerne og at andre har svært ved at opnå refusion, med de løsninger de benytter sig af. Det er et problem vi gerne vil være med til at løse. Der er nemlig mange penge at hente for den enkelte havn.

El-opkrævning

Som lystbådehavn betaler man energi- og vandafgift til sin leverandør, når man køber energiprodukter som el, naturgas, olie, eller vand. Alle momsregistrerede virksomheder kan få fradrag for nogle af disse afgifter i forbindelse med visse formål. For at få refusion for el er det dog en forudsætning, at havnen og evt. tilhørende campingplads ikke opkræver gæsten særskilt for el. Hvis man opkræver gæsten for forbruget af el på baggrund af det målte forbrug for den enkelte sejler, vil havnen ikke kunne få refusion.

Muligheder

Nedenfor har vi taget et eksempel på hvornår du som lystbådehavn (+ evt. godkendt campingplads) er omfattet af godtgørelsesreglerne og dermed har mulighed for at få refusion, samt et eksempel på et tilfælde hvor det ikke er muligt.

  1. Eksempel – El-refusion
    Hvis der på fakturaen til sejleren eller campisten er opkrævet ét samlet beløb for leje af plads samt forbrug af el, er det muligt at få refusion.
  2. Eksempel – Ingen el-refusion
    Hvis der på fakturaen opkræves et beløb for pladsleje, og der derudover afregnes faktisk forbrug af el på baggrund af måling med fx 2,25 DKK, er det ikke muligt at få refusion for elafgiften.

Forventelige beløb

Baseret på de nuværende refusionspriser, som SKAT fastsætter årligt, (88,8 øre per kwh for el til procesformål og 68,2 øre per kwh for el der bruges til rumvarme, varmt vand og komfortkøling for 2020) og ud fra de tilbagemeldinger vi har modtaget fra havne der allerede modtager el-refusion, vil en havn med 300 pladser typisk modtage et sted mellem 50-70.000kr i el-refusion.

Dette afhænger selvfølgelig af havnens forbrug og skal ses som en tommelfingerregel. Der er dog tale om væsentlige beløb hvorfor vi synes alle havne bør undersøge mulighederne for at få refusion.

Mere information

Derfor har vi også udarbejdet en guide der går mere i detaljen omkring hvad der præcist kræves for at opnå el-refusion og med flere eksempler på hvad man må og ikke må.

Hvis du er interesseret i at vide mere så klik her for at downloade vores whitepaper om el-refusion.

El-refusion til lystbådehavne banner

 

 

Feel free to comment below.