Hempel Sailing Championships Aarhus 2018

Når VM kommer til klubben

Det har været et stort og spændende arbejde, og VM i Aarhus2018 bringer lystbådehavnens klubber mange fordele.

Tekst og billeder: Rasmus Bonde Stouby, besøg www.harba.co

De lokale sejlklubber i Aarhus lystbådehavn lagde i juli faciliteter til VM i sejlsport. Harba talte med en af klubberne, og her mærker man øget interesse for sejlsport fra byens borgere. Samtidig bliver fællesskabet i klubben styrket og samarbejdet med naboklubber og -havne udviklet. Endelig har klubben fået et løft af faciliteterne, og det har kostet masser af frivilligt arbejde. En proces der startede for 12 måneder siden.

Gæster viser interesse for sejlklubberne

Aarhus Lystbådehavn er åbnet op de sidste par år med etableringen af det nye boligområde Aarhus Ø, på den gamle containeropbevaring. Det betyder, at flere aarhusianere kommer forbi havneområdet, men selvom antallet af daglige besøgende stiger, er det slet ikke i nærheden af de store mængder mennesker, som ville ned og kigge på VM-sejladserne ved havnefronten. Under de to uger i juli dukkede velbesøgte boder med mad, drikke, is og reklamer op på snart sagt hver eneste åbne plads i området.

Anne Bytofte er medlem af Sejlklubben Bugten Aarhus (SBA) på sjette år og har sejlet i 43 år. Hun fortæller, at klubbens cirka 350 medlemmer dagligt talte med gæster, der på egen hånd henvendte sig og ville høre om, hvad klubben er for en størrelse, og hvordan man får en bådplads.

”Mange tror det er bekosteligt og vanskeligt at komme til at sejle. At man skal kende nogen med en båd, for at komme i gang”, siger Anne Bytofte.

Men det er det jo ikke, for man kan blot melde sig ind i klubben og betale for at være med i klubbådene. Sådan er det mange steder, men det kan være svært at nå ud til interesserede med budskabet. Det problem løser attraktionen ved det store arrangement.

Aarhus Sejlklub og Sejlkubben Bugten logo - Harba

Aarhus Sejlklub og Sejlkubben Bugten logos.

Tidligt i gang

De frivillige blev tidligt fordelt i arbejdsgrupper.

”For os begyndte det sidste sommer, hvor vi skulle prioritere, om vi ville sejle i 2018 eller blive og hjælpe til”, siger Anne Bytofte.

Mange frivillige har været på kurser for at blive skarpe på deres opgaver, og SBA’s klubhus har længe lagt lokaler til forskellige møder vedrørende VM. Hovedsponsoren Hempel, kommunen, PET, Sailing Aarhus og politiet er blandt de mange, som har brugt kolde vinterhverdage i det varme klubhus. Det har øget synligheden og opmærksomheden fra lokale virksomheder og politikere.

”De oplever velvillighed fra vores side, og oplever at vi er relevante”, siger Anne Bytofte om den gavnlige effekt de lokale klubbers engagement har.

Det er ikke kun SBA og Aarhus Sejlklub, som hjælper til. Arrangementet benytter mere end 1000 frivillige, og de kommer mange steder fra. Blandt andet de andre sejlklubber og havne i Aarhus Bugt, så som Egå, Vig, Marselisborg og Kaløvig. Der er faktisk kommet folk fra hele landet.

Hempel Sailing Championships Aarhus 2018

Af de 55 danske VM-deltagere er 14 medlemmer af Aarhus Sejlklub – og det er man naturligvis stolte af.

Stærke relationer

De fælles opgaver med forberedelser og selve arbejdet under arrangementet udvikler forholdet mellem de to sejlklubber i Aarhus Lystbådehavn, men også relationerne mellem menige sejlere i de mange klubber omkring Aarhus. Byen har også fået et nyt internationalt sejlsportscenter, og med det vil der forventeligt blive afholdt flere events i Aarhusbugten.

”Det kan ikke lade sig gøre uden hjælp fra andre klubber med udstyr og hjælpere”, siger Anne Bytofte, som også mener, at de nye bekendtskaber gør det mere sandsynligt, at menige sejlere vil deltage i andre klubbers arrangementer.

”Og så er det bare hyggeligt at kende andre sejlere”, siger Anne Bytofte og smiler. De der ikke har ønsket at være tilstede under VM-hurlumhejet har fået tilbudt pladser i andre havne, mens stævnet står på. En bytteordning har hjulpet 10 SBA-sejlere til midlertidige pladser andre steder i Aarhusbugten.

Internationalt sejlsportscenter Aarhus - Harba

Internationalt sejlsportscenter, Aarhus.

Arkefaktoren styrket

Det er ikke været svært at skaffe frivillige i SBA, og til VM meldte 20 procent af klubbens cirka 350 medlemmer sig klar under de blå og hvide World Sailing faner.
Det styrker klubånden, de interne relationer, og det som Anne Bytofte kalder ”arkefaktoren”, som er ”ånden, der ikke lige dør i morgen”.

”VM er en personlig oplevelse for alle. En oplevelse vi er fælles om, og det er nødvendigt. Uden fællesskab er der ingen klub, og måske er sejlads, for mange, det eneste, vi deler. Det (VM) styrker ånden i klubben – giver en fælles historie, af et omfang som smitter af på mange andre ting i mange år”, siger hun videre.

***

Vi er Harba – en innovationsdrevet dansk virksomhed som digitaliserer og forbinder verdens lystbådehavne og sejlere. For at gøre lystsejlads til en endnu større fornøjelse har vi lavet HarbaApp, en prisvindende app til sejlere, samt HarbaMaster – et effektivt og intuitivt administrationssystem til lystbådehavne.
Feel free to comment below.