Find en havn / Grønland

Godthåb Bådeforening

Om

Godthåb bådeforening råder over 1733 meter bådebroer fordelt på 21 broer og i alt 239 sektioner.

Broerne er bygget meget solidt, men dagligt brug samt vejr og vind er alt sammen med til at slide på broerne, der derfor ikke holder evigt. Hvert år bliver der udskiftet 15-20 sektioner og bygningen af nye sektioner foregår i det meste af vinterhalvåret i foreningens hal.

Èn sektion har følgende mål (725cm x 244 cm x 35cm) og vejer i alt 1500-1600kg. De bygges op af en ramme i svære bjælker og lukkes i top og bund med krydsfinerplader. Opdriftsmidlet er flamingo og for at gøre broen skridsikker, ligges der ovenpå broen brædder på langs af sektionerne. Sektionerne der bygges i bådeforeningens hal håndteres grundet deres vægt med talje og efterfølgende med bådeforeningens gummiged, hvor de transporteres ud til et passende opbevaringssted.

Da bådebroerne repræsenterer en pris på ca. 35.000kr. pr. sektion, udgør de en stor værdi for bådeforeningen. Det er derfor vigtigt, at der hele tiden er fokus på at passe på broerne. Dette gøres bl.a. ved at sikre en optimal fortøjning af bådene således, at disse ikke fysisk støder imod broerne og dermed gnaver på træværket. Der er også stor fokus på hvilke broer der kan klare, at have de største både taget vindpres samt bølger i betragtning under dårligt vejr.

Hvert år tages broerne op ved vintertid og det er der flere årsager til. Dels fryser havnebassinerne til og besværliggør dermed alligevel sejladsen for medlemmerne. Derudover er vinterstormene ekstra hårde ved broerne der er fæstnet til havbunden med kæder fastgjort på solide ankre. Snefald og overisning af broerne belaster også broerne med mere vægt end opdriftsmaterialet kan bære og resultatet kan medføre at broerne kan gå tabt. Gangbroerne risikerer også at blive ødelagt grundet ujævn belastning og vrid i beslagene imellem fundament, gangbro og broerne. Det giver altså god mening, at sikre broerne inden vinteren bider sig fast og derfor skal bådene være fjernet senest den anden onsdag i november kl. 08:00.

Hvert år kommer der nye både til i foreningen. Det kan være i form af nye medlemmer eller medlemmer der blot skifter båden ud med en ny og oftest større båd. Det giver nye udfordringer for foreningen, at finde plads til de nye både. I takt med at der hele tiden kommer større både til, bliver der nemlig mindre og mindre plads til nye medlemmer, da større både fylder mere i bredden og derved optager mere plads på broerne. Det kan derfor godt være lidt af en logistikopgave, at få plads til alle både og desværre også at gøre alle medlemmer helt tilfredse med deres anviste bådplads.

Priser

Betal for din havneplads eller fortøjning i HARBOUR NAME via denne hjemmeside eller en gratis mobil app til sejlere – HarbaApp.

Kontakter

+299 32 68 80
ghb@ghb.gl
https://ghb.gl

Reservér hurtigere med den gratis HarbaApp

App-store-buttonGoogle-play-button