Om

Hirsholmene er Danmarks nordligste øer og havnen på Hirsholm ligger ca. 7 km nordøst for Frederikshavn.

Havnen på Hirsholm er meget primitiv, dette betyder, at der hverken er rent drikkevand, strøm eller indkøbsmuligheder at finde på øen. Derudover tager havnen ikke imod farligt affald og latrinaffald og det anbefales, at man medtager sit affald igen, når man forlader øen. Lystbådehavnen er uden fast bemanding. Besøgende bedes derfor om at tage hensyn og hjælpe hinanden med at få plads. Der må desuden ikke lægges til på færgepladsen ved inder broen.

På øen findes der et offentligt toilet, borde-bænkesæt, et lille fugleudkig, et infohus og et Fyrtårn. Fyrtårnet er normalt åbent på de dage hvor færgen Seadog sejler. Hirsholmene har et særligt natur- og dyreliv, hvorfor øerne i 1938 blev fredet som naturvidenskabeligt reservat og er et meget vigtig yngle- og restested for mange fugle. Det er derfor i dag kun tilladt at opholde sig på hovedøen, og der gælder særlige regler vedrørende færdsel og ophold. Blandt andet må man ikke medbringe kæledyr, dette gælder også hunde og katte.

Du kan læse mere om Hirsholmene via denne hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/hirsholmene/

Prices

0,00 m. – 10,00 m.DKK 120
10,00 m. – 15,00 m.DKK 150
15,00 m. <DKK 200

Havneafgiften betales via HarbaApp eller denne hjemmeside, når et fartøj anløber havnen.

Kontakter

+ 45 21 61 83 33
vsy@nst.dk

Betal hurtigere med den gratis HarbaApp

App-store-buttonGoogle-play-button