Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser, som fra tid til anden kan blive ændret, gælder for alle de

tjenester vi yder, enten direkte eller indirekte gennem distributører, på internettet,

på mobilt udstyr, per e-mail eller per telefon. Når du går ind på, klikker rundt på og

benytter vores hjemmeside eller nogle af vores applikationer, uanset hvilken

platform eller kanal (herefter omtalt som ”appen” eller ”hjemmesiden”), og/eller når

du gennemfører en reservation, så anerkender og vedkender du at have læst,

forstået og godkendt de vilkår og regler, der står beskrevet nedenfor (herunder

også erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger).

Disse sider og deres indhold og infrastruktur samt muligheden for at reservere

bådepladser online, som tilbydes gennem Harba’s App til Android og iOs og

gennem hjemmesiden (“tjenesten”) ejes, drives og udbydes af Harba ApS

(“Harba.dk”, “os”, “vi” eller “vores”) og stilles udelukkende til rådighed for personlig,

ikke-kommerciel brug, og de er underlagt nedenstående vilkår og betingelser.

1. Omfanget af vores tjeneste

Gennem denne hjemmeside stiller vi (Harba ApS. og dets

(distributions)samarbejdspartnere) en online platform til rådighed, hvor frie

havnepladser kan udbydes til reservation og hvor hjemmesidens eller Appens

besøgende kan foretage sådanne reservationer. Ved at foretage en reservation

gennem Harba App til iOs og Android indgår du et direkte (juridisk bindende)

kontraktmæssigt forhold med det overnatningssted du reserverer hos. Fra det

øjeblik du har foretaget din reservation, optræder vi udelukkende som et mellemled

mellem dig og overnatningsstedet og videregiver oplysninger om din reservation til

det pågældende overnatningssted og sender dig desuden en e-mail- bekræftelse på

overnatningsstedets vegne.

Når vi tilbyder vores tjeneste, er de oplysninger vi formidler, baseret på de

oplysninger havnene giver os. Derfor har havnene fået adgang til et ekstranet

gennem hvilket de er fuldt ud ansvarlige for at opdatere alle deres priser, samt

øvrig information, som findes på vores hjemmeside. Selvom vi anvender fornuft og

omtanke når vi udfører vores tjeneste, kan vi ikke kontrollere om og garantere at

samtlige oplysninger er nøjagtige, fyldestgørende eller korrekte. Vi kan heller ikke

holdes ansvarlige for eventuelle fejl (herunder helt åbenbare fejl og trykfejl),

afbrydelser (hvad enten disse skyldes midlertidige og/eller delvise tekniske

sammenbrud), reparation, opdatering eller vedligeholdelse af vores hjemmeside

eller andet samt unøjagtig, misvisende eller forkert information eller tilbageholdelse

af information. Alle havnene holdes til enhver tid ansvarlige for at den (beskrivende)

information, der findes angivet på vores hjemmeside eller App er nøjagtig,

fyldestgørende og korrekt. Vores App udgør ikke og bør ikke anses som en

anbefaling eller bekræftelse af kvaliteten, serviceniveauet eller rangeringen af et

givent havnemiljø.

Vores tjeneste er udelukkende til privat, ikke-kommerciel brug. Det er derfor ikke

tilladt at videresælge, oprette links til, anvende, kopiere, overvåge (f.eks. via spider,

scrape), fremvise, downloade eller reproducere indhold eller oplysninger, software,

produkter eller tjenester, som findes tilgængelige på vores hjemmeside i forbindelse

med nogen som helst form for kommercielle eller konkurrencemæssige aktiviteter

eller formål.

2. Priser

Priserne på vores App er yderst konkurrencedygtige. Alle priser på Harba’s App til

iOs og Android angives per havneplads, for hele opholdet og er inklusive moms og

andre skatter (dog omfattet af eventuelle ændringer i sådanne skatter), med mindre

andet angives på hjemmesiden eller i e-mail- bekræftelsen. Overnatningstedet kan

opkræve gældende skatter i tilfælde af udeblivelses- eller afbestillingsgebyr.

Tjek derfor venligst havneoplysningerne grundigt for eventuelle vilkår, inden du

foretager din reservation.

Valutaomregneren skal kun ses som vejledende og er ikke at betragte som en

pålidelig, præcis og opdateret kilde. De faktiske kurser kan variere.

Åbenlyse fejl (herunder trykfejl) er ikke bindende

Alle former for særtilbud er markeret som sådanne

3. Beskyttelse af personlige oplysninger

Harba ApS respekterer dit privatliv. Se venligst vores privatlivspolitik for at få

yderligere information herom.

4. Gebyrer

Vores ydelser er gebyrfrie for havnene. Til forskel fra mange andre virksomheder

opkræver vi ikke betaling for vores service til havnen, og tilføjer kun ved reservationer et ekstra

reservationsgebyr til standsprisen som udgør 20DKK.

5. Kuponkoder

Harba ApS kan efter Harba ApS eget valg danne kuponkoder, som kan indløses for

kredit på kontoen, eller andre funktioner eller fordele relateret til tjenesterne

og/eller en tredjepartsudbyders tjenester, underlagt eventuelle yderligere vilkår,

som Harba ApS etablerer på basis af hver enkelt kuponkode (“Kuponkoder”). Du

indvilliger i at kuponkoder: (i) skal anvendes til det tilsigtede formål af det

tilsigtede publikum på lovlig vis; (ii) ikke må duplikeres, sælges eller overføres på

nogen måde eller stilles til rådighed for offentligheden (hvad enten de er opslået i

et offentligt forum eller på anden vis), medmindre det er udtrykkeligt tilladt af

Harba ApS; (iii) kan deaktiveres af Harba ApS til enhver tid af en hvilken som

helst grund, uden at Harba ApS hæfter; (iv) kun må anvendes i

overensstemmelse med de specifikke vilkår, som Harba ApS etablerer for denne

kuponkode; (v) ikke er gyldige til at få kontanter; og (vi) kan udløbe inden du

bruger dem. Harba ApS forbeholder sig retten til at tilbageholde eller fratrække

kredit eller andre funktioner eller fordele opnået gennem brugen af kuponkoder af

dig eller nogen anden bruger i tilfælde af, at Harba ApS konstaterer eller mener,

at brugen eller indløsningen af kuponkoden var en fejl, eller var svigagtig, ulovlig

eller en krænkelse af de gældende vilkår for kuponkoden eller af disse vilkår.

6. Betaling

Du kan benytte Dankort, Visa og Maestro i vores App og på vores hjemmeside.

Betalingen fra dit kort bliver, i tilfælde af du booker, trukket når havnen har

bekræftet din booking. I tilfælde af at du blot betaler efter at du er gået i gang med

at benytte havnens service, trækkes beløbet med det samme.

Brugen af tjenesterne kan resultere i gebyrer for dig for de tjenester eller produkter,

som du modtager fra os (beskrevet under gebyrer). Efter du har modtaget tjenester

eller produkter erhvervet gennem brug af tjenesten, vil Harba ApS håndtere

betaling for dig af de relevante gebyrer på vegne af tredjepartsudbydere som disse

tredjepartsudbyderes betalingsagent med begrænset formål. Gebyrer, som betales

af dig, er endelige og vil ikke kunne refunderes, medmindre noget andet besluttes

af Harba ApS.

Alle gebyrer forfalder omgående, og betaling varetages af Harba ApS ved brug af

den foretrukne betalingsmetode angivet for din Brugerkonto/Profil, hvorefter Harba

ApS vil sende dig en kvittering via e-mail. Hvis den primære betalingsmetode for

din konto konstateres at være udløbet, ugyldig eller på anden vis ikke kan

anvendes, indvilliger du i, at Harba ApS som tredjepartsudbyderens betalingsagent

med begrænset formål kan anvende en sekundær betalingsmetode for din konto,

hvis en sådan forefindes.

Med hensyn til forholdet mellem dig og Harba ApS, forbeholder Harba ApS sig

retten til at etablere, fjerne og/eller ændre gebyrer for enhver eller alle tjenester

eller produkter erhvervet gennem brugen af tjenesten efter Harba ApS eget valg på

ethvert tidspunkt. Endvidere erkender og accepterer du, at gebyrer, som gælder i

visse geografiske områder, kan stige betydeligt i perioder med stor efterspørgsel.

Harba ApS vil i rimelig grad bestræbe sig på at informere dig om gebyrer, som

måtte gælde, forudsat at du vil være ansvarlig for de påløbne gebyrer på din konto,

uanset om du er bevidst om sådanne gebyrer eller beløbene deraf. Harba ApS kan

fra tid til anden sende visse brugere kampagnetilbud og rabatter, som kan betyde,

at der opkræves forskellige gebyrer for de samme eller lignende tjenester eller

produkter erhvervet gennem brug af tjenesterne, og du indvilliger i, at sådanne

reklametilbud og rabatter, medmindre de også tilbydes til dig, ikke har nogen

relevans for din brug af tjenesterne eller de gebyrer, som du vil betale. Du kan

vælge at afbestille din anmodning om tjenester eller produkter fra en

tredjepartsudbyder på et hvilket som helst tidspunkt inden ankomsten af

tredjepartsudbyderen, hvorefter du muligvis skal betale et afbestillingsgebyr.

Denne betalingsstruktur har til hensigt at kompensere tredjepartsudbyderen fuldt for

de leverede tjenester eller produkter. Med undtagelse af betaling af

havnebookinger og betaling af havnepenge, som der anmodes om gennem

applikationen, tildeler Harba ApS ikke nogen del af din betaling som drikkepenge til

tredjepartsudbyderen. Enhver repræsentation fra Harba ApS (på Harba ApS

websted, i applikationen eller i Harba ApS markedsføringsmateriale) om, at

drikkepenge er “frivillige”, “ikke påkrævet”, og/eller er “inkluderet” i betalinger fra dig

for de leverede tjenester eller produkter har ikke til hensigt at antyde, at Harba ApS

sender noget yderligere beløb til tredjepartsudbyderen, udover de beløb som er

beskrevet ovenfor. Du forstår og indvilliger i, at selvom du er frit stillet til at betale

yderligere beløb som drikkepenge til enhver tredjepartsudbyder, som leverer

tjenester eller produkter til dig gennem tjenesten, er du ikke forpligtet dertil.

Drikkepenge er frivillige. Efter du har modtaget tjenester eller produkter leveret

gennem tjenesten, vil du have mulighed for at bedømme din oplevelse og give

yderligere feedback om din tredjepartsudbyder.

I tilfælde af kortbedrageri eller en tredje parts uautoriserede brug af dit kreditkort

bærer de fleste banker og kreditkortselskaber risikoen og dækker alle udgifter, der

måtte fremkomme af et sådant bedrageri eller misbrug. I nogle tilfælde kan der

være en selvrisiko, oftest på EUR 50 eller modsvarende i din lokale valuta. Skulle

din bank eller dit kreditkortselskab fratrække denne selvrisiko på grund af

uautoriserede transaktioner som et resultat af din reservation på vores hjemmeside,

betaler vi selvrisikoen op til en samlet sum på EUR 50, eller modsvarende i lokal

valuta. For at få denne godtgørelse bedes du anmelde bedrageriet til

kreditkortudstederen (i henhold til udstederens regler og procedurer for

anmeldelse) og omgående kontakte os per e-mail. (info@harba.co). Skriv venligst

“credit card fraud” i emnefeltet på din e-mail og fremsend bevis for at selvrisikoen

debiteres din konto (f.eks. en henvisning til din kreditkortudsteders regler og vilkår).

Denne erstatning gælder kun kreditkortreservationer der er foretaget på Harba ApS

sikre server, og kun hvis den uautoriserede brug af dit kreditkort skyldes vores

forsømmelse eller uagtsomhed og ikke som følge af din egen fejl i forbindelse med

brugen af den sikre server.

7. Afbestilling

Når du foretager en reservation på et overnatningssted accepterer og godkender

du de gældende afbestillings- og udeblivelsesregler for det gældende

overnatningssted og desuden også til overnatningsstedets øvrige vilkår, inklusive

tjenester og/eller produkter der modtages fra overnatningsstedet (information om

vilkår og betingelser for overnatningsstedet får du ved at tage kontakt direkte til

overnatningsstedet). De generelle afbestillings- og udeblivelsesregler for hvert

overnatningssted kan findes på vores hjemmeside på overnatningsstedets side

under reservationsproceduren samt i e-mail- bekræftelsen. Bemærk venligst at

visse priser og tilbud ikke er indbefattet af afbestilling eller ændringer. Tjek venligst

havneoplysningerne grundigt for alle vilkår før gennemførelse af en reservation.

Hvis du ønsker at genlæse, justere eller afbestille din reservation, så henviser vi til

din e-mail- bekræftelse og beder dig følge instruktionerne i den. Bemærk venligst at

du kan blive afkrævet et gebyr for din afbestilling i henhold til overnatningsstedets

regler for (forud-) betaling, afbestilling og udeblivelse, eller ikke være berettiget til

en refusion af (forud-) betalte beløb. Vi anbefaler at du gennemlæser

overnatningsstedets regler for (forud-) betaling, afbestilling og udeblivelse grundigt

inden du foretager din reservation.

8. Fjernelse fra vores system

Hvis du vil have slettet din profil og kortoplysninger fra vores database skal du

sende en e-mail til info@harba.co indeholdende dit HarbaID, brugernavn (e-mail du

er tilmeldt med) og fulde navn. Titlen på mailen skal være ”SLET BRUGER”.

9. Yderligere korrespondance

Ved at foretage en reservation, godkender du følgende: (i) at vi sender dig muligvis

en e-mail inden din ankomstdato indeholdende information og tilbud, som kan være

relevant for dit rejsemål (dette inkluderer tilbud fra tredjepart i den udstrækning du

selv aktivt har valgt), og (ii) at vi såfremt vi udvælger dig til at være case for

produktoptimering ved at lave stikprøver, sender dig en e-mail akkurat efter dit

ophold, hvor vi inviterer dig til at udfylde en gæsteanmeldelse. Se venligst vores

databeskyttelse og cookies-regelsæt for mere information om hvordan vi muligvis

kontakter dig.

10. Ansvarsfraskrivelse

Som følge af begrænsninger i disse vilkår og betingelser og i den udstrækning som

loven tillader kan vi kun holdes ansvarlige for direkte skader, der er indtruffet, betalt

af eller pådraget dig som følge af vores forsømmelse af de forpligtelser der indgår i

vores service op til en samlet sum af de samlede udgifter for din reservation, sådan

som det fremgår af e-mail- bekræftelsen, uanset om det drejer sig om én hændelse

eller en række af indbyrdes forbundne hændelser.

I den udstrækning som loven tillader kan dog hverken vi, eller nogen af vores

funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter,

underleverandører, søsterselskaber, distributører,

(distributørs)samarbejdspartnere, licenshavere, handelsagenter eller andre, der

måtte være involverede i at oprette, sponsorere, markedsføre eller på anden måde

promovere eller foranstalte hjemmesiden og dens indhold, holdes ansvarlige for (i)

eventuelle skadeserstatninger, særlige, indirekte eller betingede tab eller skader,

tab af produktion, tab af profit, tab af indtægter, tab af kontrakt, tab af eller skader

på kundekreds og rygte, tab af fordring, (ii) ukorrekte oplysninger i forhold til den

(beskrivende) information om overnatningsstedet (herunder priser, ledige

bådpladser og rangering), der findes tilgængelig på vores hjemmeside, (iii) den

ydede service eller overnatningsstedets eller andre partneres udbudte produkter,

(iv) nogen (direkte, indirekte, betingede eller strafferetslige) skader, tab eller

omkostninger, der påføres eller afregnes af dig i overensstemmelse eller

forbindelse med brugen af, manglende adgang til eller forsinkelse på hjemmesiden,

eller (v) (person)skade, dødsfald, ejendomsbeskadigelse eller andre (direkte,

indirekte, betingede eller strafferetslige) skader, tab eller omkostninger, der påføres

eller afregnes af dig, uanset om det skyldes (lovlige) handlinger, fejl, brud, (grov)

uagtsomhed, bevidste forsømmelser, udeladelse, manglende opfyldelse af

forpligtigelser, urigtig fremstilling, retsbrud eller ansvar (helt eller delvist), som kan

tilskrives overnatningsstedet eller anden samarbejdspartner (dets ansatte,

direktører, embedsmænd, salgsagenter, repræsentanter eller søsterselskaber),

herunder også (delvise) annulleringer, overbooking, strejke, force majeure eller

nogen anden hændelse der ligger uden for vores kontrol.

Ved at lægge fotos/billeder op i vores system (f.eks. i forbindelse med en

anmeldelse) bekræfter, garanterer og accepterer du, at du har copyright over disse

fotos/billeder og du accepterer, at Harba ApS må bruge disse uploadede

fotos/billeder på både (mobil-) website og app samt i (online/offline)

markedsføringsøjemed og udgivelser, som Harba ApS finder det brugbart. Du giver

Harba ApS en ikke-eksklusiv, global, uigenkaldelig, ubetinget, permanent rettighed

og tilladelse til at bruge, gengive, vise, have genbrugt, fordele, give sublicens til,

kommunikere og stille disse fotos/billeder til rådighed, som Harba ApS finder det

brugbart. Ved at uploade disse fotos/billeder, accepterer den person, der har

uploadet disse fotos/billeder, det juridiske og moralske ansvar ved enhver tvist, der

opstår i forbindelse med tredjepart (inklusiv, men ikke begrænset til ejere af

overnatningssteder) i forbindelse med at Harba ApS har brugt disse fotos/billeder.

Harba ApS hverken ejer eller giver sin tilslutning til de fotos/billeder, der uploades.

Ægtheden, validiteten og retten til at bruge alle fotos/billeder skal personen, der

uploader fotos/billeder selv stå for og det er ikke Harba ApS ansvar. Harba ApS

fralægger sig ethvert ansvar og erstatningsansvar der måtte opstå for alle

fotos/billeder. Personen, der uploader disse fotos/billeder, garanterer at disse

fotos/billeder ikke indeholder virus, trojanske heste eller beskadigede filer og at de

ikke har pornografisk, ulovligt, frastødende, krænkende, forkasteligt eller

upassende indhold og ikke modstrider nogle tredjepart (ophavsret, copyright eller

privatlivets) rettigheder. Ethvert foto/billede, der ikke lever op til disse kriterier, vil

ikke blive lagt op og/eller kan fjernes/slettes af Harba ApS på ethvert tidspunkt

uden besked på forhånd.

11. Klager

Klager angående den service havnene leverer, herunder booking af plads, levering

af services der er tilkøbt som Wifi, bad, el og lignende. Skal henrettes direkte til

repræsentanter for havnen via de kontaktoplysninger der kan findes på booking

bekræftelsen eller havnens hjemmeside.

Klager angående de services der leveres i appen eller på hjemmesiden kan sendes

til complaints@harba.co.

12. Immateriel ret

Medmindre andet angives, ejes alt software der er nødvendigt for at benytte vores

tjenester eller som stilles til rådighed gennem vores hjemmeside samt de

intellektuelle ophavsrettigheder (herunder copyright) til indholdet, informationen og

materialet på vores hjemmeside af Harba ApS eller af vores leverandører eller

udbydere.

Harba ApS alene besidder ejerskab over alle rettigheder, titler og interesser i og

over (al immaterial ret til) (udseende og fremtoning (inklusive infrastruktur) på)

hjemmesiden, hvor tjenesterne er tilgængelige (inklusiv gæsteanmeldelser og

oversat indhold) og du har ikke ret til at kopiere, scrape, (hyper-/deep- )linke til,

publicere, promovere, markedsføre, integrere, benytte, kombinere eller på anden

måde bruge indholdet (inklusiv oversættelser heraf samt gæsteanmeldelser) eller

vores brand, uden vores skriftlige tilladelse. I det tilfælde, at du (delvist eller i sin

helhed) bruger eller kombinerer vores (oversatte) indhold (inklusiv

gæsteanmeldelser) eller på anden måde har ejerskab i immaterial ret på

hjemmesiden eller i (oversat) indhold eller gæsteanmeldelser, overdrager og

overfører du alle immaterialle rettigheder til Harba ApS. Ulovlig brug eller brud på

noget af ovenstående vil blive betragtet som overtrædelse af vores immaterialle

rettigheder (inklusiv copyright og fatabase rettigheder).

13. Diverse

I den udstrækning det er tilladt af lovgivningen, bliver disse vilkår og betingelser

samt leveringen af vores services forvaltet under dansk lov og enhver uenighed der

måtte opstå på baggrund af disse generelle vilkår og betingelser samt vores

services skal udelukkende forelægges de kompetente domstole i København,

Danmark.

Skulle nogen bestemmelse blandt disse vilkår og betingelser være eller blive

ugyldig, umulig at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver du bundet af alle de

øvrige bestemmelser. I et sådant tilfælde skal sådanne ugyldige bestemmelser dog

alligevel håndhæves i så vid udstrækning som loven tillader det, og du skal som et

minimum være villig til at godtage en bestemmelse med lignende effekt som den

ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse, eller en bestemmelse der ikke

(længere) kan håndhæves, alt afhængigt af disse vilkår og betingelsers indhold og

formål.

14. Om Harba ApS og dets støtte-virksomheder

Harba ApS yder alle online tjenester til reservation af overnatning. Det er et

anpartsselskab efter dansk lov, og har hovedsæde på Hejrevej 30, København NV,

Danmark og er registreret i det danske CVR register med CVR: 36956798. Vores

moms-registreringsnummer (CVR-/SE- nr) er DK 36956798.

Harba ApS har hovedsæde i København, Danmark og er støttet af en række

søsterselskaber/gruppevirksomheder verden over. Støtte-virksomhedernes rolle er

af intern karakter og til Harba ApS fordel. Visse, benævnte støtte-virksomheder

yder begrænset kundeservice-støtte (kun per telefon). Støtte-virksomhederne har

ikke nogen hjemmeside (og hverken leder, administerer, styrer, vedligeholder eller

fungerer som vært for siden). Støtte-virksomhederne har ikke ret eller autoritet til at

yde tjenester, repræsentere Harba ApS eller til at tage kontakte på vores vegne. Du

har ikke noget (juridisk eller kontraktmæssigt) forhold til støtte-virksomhederne.

Støtte-virksomhederne opererer ikke og har ikke autoritet til at agere som tjeneste-

agent for Harba ApS.